top of page

برنامه پذیرش دانشجوی مهمان توسط ویلا آرسون (پای پرگرام) برای پناهندگانی به وجود آمده که تحصیلاتشون در کشور خود با اشکال مواجه شده و ادامه پیدا نکرده و مایل هستند در یک برنامه هنری شرکت کنند و یا تحصیلات خود را ادامه بدهند. 

این برنامه بخاطر نیاز دانشجویانی که احتیاج دارند به مکانی که در آن مشارکت کنند و یک زندگی اجتماعی داشته باشند و همینطور در برنامه های هنری شرکت بکنند. 

این برنامه توسط کاوا و موسسه ملی هنر ویلا آرسون در نیس اداره می شود. 

این برنامه بر اساس مشارکت سه جانبه میباشد: مشارکت بین دانشجو و ویلا استون و یک معلم در برنامه آموزشی. این دو شریک در زمینه مشکلات زبان هم همیاری میکنند و مشارکت با دانشگاه نیس برای دستیابی به کلاسهای آموزش زبان فرانسه. 

هدف پای-ویلا آرسون این است که این دانشجویان مجددا با محیط دانشگاه آمیخته شوند و به آنها کمک کنند که رشته تحصیلی ویا حرفه مورد علاقه خود را به پایان برسانند. 

این برنامه همچنین علاقمند است که برنامه ای به وجود آورد که این غربت زدگان دور هم جمع شوند و تجربیات خود را در میان بگذارند و همچنین از حقوق جوانانی که در غربت هستند حمایت کنند.

bottom of page